Górale i ich kultura

Górale i ich kultura

Kim są górale, ci tak bardzo znaczni ludzie – poprzez między innymi swój ubiór – w kulturze polskiej? Zamieszkują oni rejony górskie, to znaczy na przykład miejscowość o nazwie Zakopane i przyległe do niej tereny, poza tym mówią tak zwaną gwarą góralską, czyli oczywiście językiem polskim, ale z pewnymi zmianami. Zmiany te są tak istotne, że z góralem mówiącym gwarą będzie się nam naprawdę trudno porozumieć. Jako ludzie bardzo bliscy naturze potrafią świetnie przepowiadać pogodę i często zdarza się, że nawet poważne stacje meteorologiczne, zarówno te radiowe, jak i telewizyjne, radzą się przysłowiowych górali, jakaż to będzie pogoda na jutro. Szczególnie chętnie sięga się po ich przepowiednie, kiedy prognozuje się zimę oraz wiosnę. Istnieje naprawdę cała masa podziałów na górali takich i takich, ale najbardziej znanym podziałem jest podział na górali śląskich, w skład których wchodzą Breniacy, Istebniacy, Jabłonkowscy, Morawianie – których nie należy mylić z grupą etniczną o tej samej nazwie oraz Wiślanie. Do tego poza góralami śląskimi występują górale czadeccy oraz górale małopolscy, a w skład małopolskich wchodzą tacy górale, jak babiogórscy, orawscy, pienińscy, podhalańscy, sądeccy, spiscy, zagórzańscy, żywieccy oraz tak zwani Kliszczacy. Jest to oczywiście podział umowny i tylko odmienność górali śląskich daje się jakoś lepiej zauważyć ze względu na ich specyficzny sposób wyrażania się. Z całą pewnością Górale oraz ich kultura zasługują na dużo bliższe poznanie. Jest to bowiem grupa niezmiernie barwna i niezwykle ciekawa. Każdy, kto kocha góry powinien znać również Górali i ich kulturę.