Historia miasta Zakopane

Historia miasta Zakopane

W przeszłości w miejscu gdzie teraz znajduje się miasto Zakopane istniały sezonowe osady pasterskie. Pierwsza z tych osad powstała w 1578 na mocy przywileju osadniczego wydanego przez Stefana Batorego. Niecałe 100 lat później, w 1676 roku we wsi mieszkało już 43 mieszkańców. Osada ta należała do króla, a późniejszych latach do cesarza skarbu austriackiego. Jedna z węgierskich rodzin, rodzina Homolacsów, w 1824 roku odkupiła wieś Zakopane od Polski. Pierwszy przemysł pojawił się w Zakopanem około XVIII wieku, kiedy to została wybudowana huta żelaza. Lata rozkwitu wsi przypadają na drugą połowę XIX wieku. Stało się to za sprawą Tytusa Chałubińskiego, dzięki któremu właściwości klimatyczne Zakopanego stały się popularne. W 1876 roku w mieście została otwarta szkoła snycerska, natomiast w 1886 roku miastu nadano status uzdrowiska. Do roku 1889 roku w Zakopanem zamieszkało około 3000 mieszkańców. Miastu przyznano prawa miejskie dopiero w 1933 roku. Zakopane było bardzo ważnym miastem podczas II wojny światowej, ponieważ stanowiło ono punkt przerzutowy do Węgier. Było ono ważne także z tego względu, że w mieście tym stacjonowały liczne wojska, a w podziemiach jednego z hoteli swój areszt założyło Gestapo. Siedziba Gestapo miała także miejsce w willi „Tadeusz”. Było to miejsce spotkań NKWD i Gestapo.