Historia Zakopanego – wiek dwudziesty

Historia Zakopanego – wiek dwudziesty

Po uzyskaniu praw miejskich w roku 1933 doszło do rozwoju kultury na terenie tej miejscowości. Najpierw zorganizowano pierwszy Karnawał Zakopiański, prezentujący karnawałowe tradycje Podhala, a w roku 1935 – pierwsze Święto Gór, na którym zgromadzili się górale z całej ówczesnej Polski – od Beskidu Śląskiego aż po tereny Kresów Wschodnich. Jednakże, druga wojna światowa przerwała te działania. Doprowadziła ona do ogromnych strat w ludności; nie tylko na Podhalu. Co prawda, podejmowano próby walki z hitlerowskim okupantem, poprzez działanie Konfederacji Tatrzańskiej, ale ostała ona rozbita w roku 1942. Istniała tam również organizacja o nazwie „Goralenvolk”, której członkowie twierdzili, że ludność podhalańska pochodzi od średniowiecznych osadników niemieckich. Po wyzwoleniu Zakopanego i Podhala jej przywódcy zostali skazani na śmierć. Po wojnie znów zwrócono uwagę na przyrodę i kulturę w regionie. W roku 1955 utworzono Tatrzański Park Narodowy, który jest najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Polsce. Posiada on również swój odpowiednik po słowackiej stronie Tatr. Lata powojenne doprowadziły do rozwoju turystyki socjalnej i wczasów pracowniczych. Na terenie całego Podhala powstało też mnóstwo zespołów pieśni i tańca, kultywujących góralskie tradycje przodków. Finałem tego stał się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, będący kontynuacją przedwojennego Święta Gór. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku 1968.