Kilka słów o Podhalu

Kilka słów o Podhalu

Uważa się, że nazwa „Podhale” wywodzi się od słowackiego słowa „hola”, co oznacza bezużyteczną, nie nadającą się do zagospodarowania łąkę. „Podhale” to miejsce pod halami, czyli łąkami, których nie można wykorzystać do celów gospodarczych. Nazwa ta rozpowszechniła się wśród mieszkańców regionu oraz turystów już w dziewiętnastym wieku i utrzymuje się ona w obiegu aż po dzień dzisiejszy. Podhale dzieli się na Podhale Skalne, z Zakopanem, Bukowiną Tatrzańską, Białym Dunajcem, Poroninem i pobliskimi miejscowościami; a także na Podhale Niżne, czyli miejscowości położone w Kotlinie Nowotarskiej; takie, jak: Nowy Targ, Ludźmierz, Czarny Dunajec czy Szaflary. Stolicą Podhala Skalnego jest Zakopane, a Podhala Niżnego, a zarazem całego regionu – Nowy Targ. Region Podhala obejmuje tereny Podtatrza na południu; jego południową granicę wyznaczają Tatry, będące częścią granicy państwowej ze Słowacją. Granica północna regionu to Przełęcz Sieniawska oraz Gorce. Uważa się, że wysuniętą najdalej na północ wioską Podhala są Pieniążkowice. Od wschodu Podhale graniczy ze Spiszem, a granicę wschodnią wyznacza tutaj ujście rzeki Białki do rzeki Dunajec, a także Jezioro Czorsztyńskie. Zachodnie krańce regionu są granicą zlewisk Morza Czarnego (należą do regionu Orawa) i Morza Bałtyckiego (należą do Podhala).