Przewodnik Górski Tatrzański

Przewodnik Górski Tatrzański

W Zakopanem mieszka wiele osób, które pracują na stanowiskach przewodników. Największym powodzeniem cieszą się przewodnicy, którzy oprowadzają turystów po różnych ścieżkach w Tatrach. Osoby, które mogą świadczyć tego rodzaju usługi są zobowiązane do posiadania uprawnień Przewodnika Górskiego Tatrzańskiego. Zazwyczaj przewodnicy oprowadzają zorganizowane grupy turystów. W tym przypadku organizator danej wycieczki ma obowiązek zwrócić się do przewodnika z pisemnym oświadczeniem, w którym zawarte będzie miejsce i zakres, w którym przewodnik ma świadczyć usługi. Organizatorzy często decydują się na wynajmowanie przewodnika nie tylko na ścieżki górskie, ale także w celu oprowadzenia grupy po Zakopanem i jego najważniejszych zabytkach oraz miejscach. Zadaniem przewodnika jest dotrzymywanie towarzystwa grupie którą oprowadza, jednak jego najważniejszym zadaniem jest informowanie i przekazywanie wiedzy na temat terenów, w których grupa się znajduje. Ma on także obowiązek zapoznać grupę z zasadami bezpiecznego zachowania w górach. Jest to szczególnie ważne w przypadku odłączenia się członków wycieczki od grupy czy innych okoliczności, w których istnieje niebezpieczeństwo. Przewodnik turystyczny doradza także wybór trasy mając na uwadze możliwości członków grupy oraz ich kondycję i warunki atmosferyczne.