Trochę o historii

Trochę o historii

Każde państwo, miasto, czy też nawet wieś musi kiedyś zostać założona, nigdy nie istnieje sama z siebie, nie pojawia się nagle na naszych mapach. Oczywiście tak samo było z jednym z najważniejszych kurortów górskich w Polsce – bo nawet, gdyby nie miało oficjalnego statusu uzdrowiska, omawiane Zakopane można zdecydowanie uznać za miejsce, gdzie nasze zdrowie ma sporą szansę poprawy. Założone zostało jako osada, a poprzednio w tym samym miejscu znajdowały się po prostu osady pasterskie. Dopiero w roku 1578 przywilej osadniczy wydał ówczesny król Polski i również Węgier, czyli Stefan Batory. W 1670 roku, czyli wiele lat później, król Michał Korybut Wiśniowiecki zatwierdził tenże przywilej. Na samym początku wieś była królewska, ale potem, za czasów zaborów, zaczęła należeć do cesarsko – królewskiego skarbu austriackiego. W pierwszej połowie dziewiętnastego wieku przeszło w ręce rodziny Homolacsów, aby w końcu w 1886 roku zostać uznanym za uzdrowisko, a w 1933 roku otrzymać od naszego rządu prawa miejskie, czyli innymi słowy po prostu stać się miastem. To pozwoliło na dalszy rozwój i na kształtowanie się miasta w stronę, którą znamy już dzisiaj. A jak ta strona wygląda, najlepiej przekonać się samemu. Znaczącym w rozwoju miasta był również czas drugiej wojny światowej. To właśnie w tym czasie Zakopane stanowiło niezwykle istotny punkt przerzutowy do innego kraju europejskiego, czyli Węgier. W czasie drugiej wojny światowej na terenie miasta miało swoją siedzibę więzienie Gestapo. W roku 1940 miała z kolei miejsce konferencja NKWD oraz Gestapo. W czasie jej trwania doszło do omówienia metod działania, które miały doprowadzić do zniszczenia polskiego podziemia.