Żydzi w pobliżu gór

Żydzi w pobliżu gór

Zakopane to miasto, w którym możemy zobaczyć wiele kościołów. Niegdyś również Żydzi mieli tutaj swoje święte miejsca. W latach trzydziestych ubiegłego wieku powstała tutaj synagoga, która w czasie wojny została doszczętnie zniszczona przez hitlerowców. Nie był to jedyny budynek, ponieważ druga synagoga była drewniana i również już dzisiaj nie istnieje, ponieważ została rozebrana podczas wojny. Solidniejszy budynek posiadał szklaną kopułę i był wykonany z cegły i betonu. Obecnie w miejscu, w którym niegdyś stała synagoga, znajduje się targowisko. Innym miejscem wartym wspomnienia jest Cmentarz Żydowski, którego powstanie datuje się na lata trzydzieste dwudziestego wieku. Cmentarz na Bachledzkim Wierchu został zniszczony w czasie wojny, jeszcze na początku lat czterdziestych. Jego pozostałości dotrwały do dziś. W roku 2004 postarano się o odnowienie i ponowne otwarcie cmentarza w Zakopanem. Mimo, że wielu Żydów, którzy mieszkali tutaj w dwudziestym wieku, nie przetrwali wojny, ocalali nadal pamiętają uroczyste otwarcie starego cmentarza, jakie miało miejsce jeszcze w 1931 roku. Stare fotografie cmentarza możemy zobaczyć, jeśli wybierzemy się do Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego. Żydzi obecni byli w historii Zakopanego niemalże od samego jej początku. Z pewnością więc każdy, kto zamierza poznać historię tego miasta powinien również poznać historię Żydów zamieszkujących te okolice. Tylko bowiem wtedy znajomość dziejów Zakopanego będzie pełna. Tylko również wtedy będzie można w pełni zrozumieć żyjących tutaj ludzi, ich kulturę oraz tradycję, która jest przecież jedną z najbarwniejszych na całych ziemiach polskich.